วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบนวัตกรรมไทย ถนนสายบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านบุญทัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบนวัตกรรมไทย ถนนสายบ้านโคกนกพัฒนา หมู่ที่ 7 ถึงบ้านโคกนกสาริกา หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด( CCTV ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ลงโปรแกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญานดาวเทียมแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีจ (สลัมป์เทส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง