วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมสะพาน หมู่4 บุญทัน- ต่างแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา(มาตรวัดน้ำ/วาล์ว/ข้อต่อต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาชุดเครื่องเสียง(โครงการหนูน้อยนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาโครงการหนูน้อยนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5961(เปลี่ยนชุดกระบอกคลัช/ชุดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บจ 7936(เปลี่ยนยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดโต๊ะทำงาน/กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาชุดพร้อมผ้าประดับตกแต่งสำหรับผู้แสดงวัฒนธรรมการแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง