วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง/เหล็กตะแกรง/ท่อคอนกรีต/ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(วัสดุศูนย์เด็กรายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนกสาริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(วัสดุศูนย์เด็กรายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริทรงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์เด็กรายหัว(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันติธรรมพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-2891 หนองบัวลำภู(ซ่อมชุดช่วงล่าง/ชุดคลัช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุกรณ์(โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง 6855 (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-6739 (ซ่อมแอร์/ล้างแอร์/ค่าบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สายไฟ/หลอดไฟฯลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง