วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเบนซิน 2 จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก189ตัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง 6855 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สายบ้านโคกนกพัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 6 สายทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลบุญทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนโคกนกสาลิกาไปภูสีเสียดหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อสารทำความสะอาดระบบประปา (สารส้ม) 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้านน้านบุญทัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ สาบบ้านโคกนกสาริกา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง