วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อหมึก(สี)เครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อปั้มสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 7.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสงอรุณ-บ้านต่างแคน หมู่4 ตำบลบุญทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  เม.ย. 2563
วัสดุสำนักงาน(ตรายาง)
15  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5961(หม้อลมปั้มเบรค/น้ำมันเบรก/กระบอกเบรคหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้)งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์(งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง