วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5961(ชุดคลัทช์/หม้อลมเบรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง/เหล็กแผ่นเรียบหนา 2.0 ม.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาชุดเครื่องขยายเสียงและเวทีโครงการ สันภูซางมินิ มาราธอน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อหมึก(สี)เครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลบุญทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการประเพณีบุญข้าวจี่/แต่งหน้าพร้อมเช่าชุดนางรำ/เช่าชุดผู้ถือป้ายเทศบาล/พานพุ่ม/พระฉายาลักษณ์/นางข้าวจี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง(รถแห่)1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บจ 7936 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิง เลขทะเบียน บง6855 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประดับตกแต่งทำซุ้มนิทรรศการของดีตำบลบุญทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง