วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าชุดเครื่องแต่งกายผู้แสดงงานศิลปวัฒนธรรมเต้นประกอบเพลงและแสดงผ้าอัตลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการงานวันเด็กแห่งชาติปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบุญทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าชุด พร้อมแต่งกายแต่งหน้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์/ไฟฉาย/กระบองไฟ/ไฟกระพริบ/เสื้อสะท้อนแสง/ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องเชื่อม ขนาด 200A ไฟ 220V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสายไฟฟ้า/แคล้มลูกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อสว่าน 3 ระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาวางท่อและซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง