วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุในการอบรมเฝ้าระวังป้องกันช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีเทศบาลตำบลบุญทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(กรอปรูป/เข็มหมุด)โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน80-5961 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถสำนักงาน เลขทะเบียน กข 6739 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อตาข่ายสนามฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง