วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมา(เช่า)เครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกสีเครื่องถ่ายเอกสาร DX-25AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาชุดเครื่องเสียงและตกแต่งเวทีพร้อมจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อสารจุลินทรีย์(EM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถสำนักงาน ทะเบียน กข-๖๗๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคุณธรรมสร้างความโปร่งใสแก่พนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อชุดพนักงานเก็บขยะมูลฝอยและประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง