วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงรถกู้ชีพฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์ส่วนกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสาร(งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสาร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง