วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานแต่งหน้าพร้อมเช่าชุดผู้ถือป้ายขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเวทีการแสดงพร้อมการแสดงบนเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมแอร์เครื่องปรับอากาศสำนักงานกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อเลื่อยยนต์ขนาดเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะงานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของสูงอายุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อต้นดอกดาวเรืองขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุในการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง