วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(หลอดไฟ LED18W) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง/กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องเจาะดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกสีเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน (3สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อสว่านไร้สาย สำหรับเจาะไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว 15 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(รถเข็นฉุกเฉินแบบนั่ง-นอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมสะพาน หมู่4 บุญทัน- ต่างแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา(มาตรวัดน้ำ/วาล์ว/ข้อต่อต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง