วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระแก้ว - ห้วยโซ่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51/80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริทรงธรรม เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
24  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาและออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บจ-3936 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อชาร์ป รุ่น MX-23 AT สีดำ จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง