วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2561
ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
วัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 39 รายการ
15  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายงานสีสันแห่งสายน้ำประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลบุญทัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริทรงธรรม เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำยา EM ขนาด 1 ลิตร จำนวน 48 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อปั้มหอยโข่งขนาด 7.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงานเทศบาลตำบลบุญทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง