วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาชุดเครื่องเสียง(โครงการหนูน้อยนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาโครงการหนูน้อยนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5961(เปลี่ยนชุดกระบอกคลัช/ชุดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บจ 7936(เปลี่ยนยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดโต๊ะทำงาน/กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาชุดพร้อมผ้าประดับตกแต่งสำหรับผู้แสดงวัฒนธรรมการแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บจ 7936(ตรวจเช็คระยะ/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ดีเซลและเบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง