วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุประปา(ท่อพีวีซี ข้อต่อต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง/เหล็กแผ่น/สีน้ำ/ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 วัน (โครงการศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง/เหล็กตะแกรง/ท่อคอนกรีต/ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(วัสดุศูนย์เด็กรายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนกสาริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(วัสดุศูนย์เด็กรายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริทรงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์เด็กรายหัว(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันติธรรมพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-2891 หนองบัวลำภู(ซ่อมชุดช่วงล่าง/ชุดคลัช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง