วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง/หลังคาเมทัลชีท/หิน/ปูน/ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุประปา (มาตรวัดน้ำ/ข้อต่อ/ท่อพีวีซีต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล(ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่) 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บจ 7936(ตรวจเช็คระบบไดชาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างขุดฝังกลบบ่อขยะเดิม บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายางนาย ฉรัณ สุทธิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง