วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (ยู เอช ที ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (รองเท้าบูท/ตาข่าย/เลื่อยคันธนู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก/คีย์บอร์ด/แฟลซไดร์ฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (ยู เอช ที ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อผ้าประดับตกแต่ง (สีเหลือง/สีขาว/สีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถดับเพลิง บง-6855 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนกพัฒนา (เดือนมกราคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริทรงธรรม (เดือนมกราคม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันติธรรมพัฒนา (เดือนมกราคม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง