โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
NO GlFT Policy
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1


วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางสมคิด ป้องมี ประธานสภาเทศบาลตำบลบุญทัน นายวิชิต เฉยบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญทัน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญทัน ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู