โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
NO GlFT Policy
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 65
  3 มี.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 61
  1 ก.พ. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 55
  5 ม.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 62
  7 ธ.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 53
  1 พ.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 50
  5 เม.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ประจำปี พ.ศ. 2565 193
  4 มี.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 189
  3 ก.พ. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ประจำปี พ.ศ. 2565 184
  5 ม.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ประจำปี พ.ศ. 2564 171

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 413007 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน