โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
NO GlFT Policy
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญทัน

นายสุบันชัย  หงษี
ประธานสภาเทศบาล
โทร. 080-7663269
นายวิษณุ  อาริภู
รองประธานสภา
โทร. 098-5083718
   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   
นายอัครพนธ์ ชามนตรี นางสุพาวินี  วงษาศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. 063-2518152
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. -
นายบุญเกิด จันทะคุณ นางสาวนันทณา  พูลงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. 085-7411529
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. 092-8689749
สิบเอกณัติเทพ  สุริสาย นายปัญญา  ชูรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. -
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. 086-0939094
นายนที  สุภรัตนกุล นายประมวล  เข็มลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. 064-9560755
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. 095-1883590
นางสมคิด  ป้องมี นายจอม ขันคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. 091-3573644
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. 065-9329873
   
   
   
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 442442 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน