โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
NO GlFT Policy
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลบุญทัน

               เมื่อก่อนปีพุทธศักราช  2481 บ้านบุญทันเกิดจากกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่ถิ่นฐานบ้านเดิมอยู่ที่แถบ  ตำบลนาพึงนามาลา  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  ได้พากันแสวงโชคหาขุดทองตามลำห้วยเล็กห้วยน้อยถอยล่นลงมาตามลำห้วยโมงตอนบนเป็นเวลาหลายปี  จึงพากันปักหลักตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นที่เนินปากตกลำห้วยบุญทันไหลมาบรรจบกันกับห้วยโมง  หลังจากนั้น  ได้พากันแสวงโชคหาขุดทอง ตามลำห้วยต่างๆ  ที่มีรอยขุดให้เห็นเป็นปรากฏการณ์อยู่ตามลำห้วยโมง  อยู่ตามลำห้วยโมงตอนบน  ในที่สุดทองที่แสวงโชคหาขุดนั้นก็หล่อยหลอหมดไปไม่มีที่อื่นใด  ให้แสวงโชคหาขุดอีกแล้ว    

             กลุ่มชนดังกล่าวนั้น  จึงแยกย้ายไปคนละทิศคนละทาง  จำพวกหนึ่งแยกไปถิ่นฐานเดิม  ตำบลนาพึงนามาลา  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  อีกพวกหนึ่งย้ายไปปักหลักอยู่ที่บ้านต่างแคนอีกพวกหนึ่งยังคงปักหลักอยู่ที่เนินปากตกลำห้วยบุญทันตามเดิม  จึงได้ขนานนามว่าบ้านบุญทัน  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตราบเท่าทุกวันนี้

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 442440 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน