โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
NO GlFT Policy
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

 


   
  นายฉรัณ  สุทธิ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
  ปลัดเทศบาลตำบลบุญทัน  
  โทร. 095-6709185  
     
นางวรพรรณ อุทาทิพย์ นายฉรัณ  สุทธิ นายปริญญา  เพียแก่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รษก. ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร. 095-6709185 โทร.081-0519933
โทร.095-6647524    
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 448023 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน