โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
NO GlFT Policy
บริการออนไลน์ (e-service)
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบนวัตกรรมไทย จำนวน 37 ชุด สายสะพานโมง หมู่ที่ 3 ไปวัดป่าบ้านบุญทัน หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เม     ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบนวัตกรรมไทย จำนวน 37 ชุด สายสะพานโมง หมู่ที่ 3 ไปวัดป่าบ้านบุญทัน หมู่ที่3 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยก     ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบ นวัตกรรมไทย จำนวน ๓๙ ชุด สายสะพานโมง หมู่ที่ ๓ ไปวัดป่าบ้านบุญทัน หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ㆍ.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อ      
 
 


พิธีประชุมเพลิง คุณพ่อรักเกียรติ ศรีวิชัย (ผู้วายชนม์)...

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมงานศพ คุณแม่สมบัติ สุวรรณคำ ผู้วายชนม์...

ลงพื้นที่แก้ไขปรับปรุงท่อระบายน้ำเสีย หมู่ที่ 7 ตำบลบุญทัน...

กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy...


พิธีประชุมเพลิง คุณพ่อรักเกียรติ ศรีวิชัย (ผู้วายชนม์)...

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมงานศพ คุณแม่สมบัติ สุวรรณคำ ผู้วายชนม์...

ลงพื้นที่แก้ไขปรับปรุงท่อระบายน้ำเสีย หมู่ที่ 7 ตำบลบุญทัน...

กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy...

ออกพื้นตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กวัดศิริทรงธรรม...

มอบสวัสดิการเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัวของคุณแม่สำเรียน โยวะบุตร (ผู้วายชนม์)...

มอบสวัสดิการเสียชีวิต (พวงหรีด)ให้แก่ครอบครัวของคุณแม่สำเรียน โยวะบุตร (ผู้วายชนม์)...

มอบสวัสดิการเสียชีวิต (พวงหรีด)ให้แก่ครอบครัวของคุณแม่สำเรียน โยวะบุตร (ผู้วายชนม์)...
 
 
10 มิ.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง...
28 พ.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ...
9 พ.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ...
8 พ.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรากา ซื้อวัสดุอุปกร...
1 พ.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง...
1 พ.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง...
11 ต.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป...
5 ต.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ...
30 ก.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อ...
28 ก.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร...
26 ก.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่...
18 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network ทต.บุญทัน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงาน
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 442412 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน