โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
NO GlFT Policy
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 31 ส.ค. 2566

โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก

(ผู้อ่าน 44 คน)

วันที่ 17 มี.ค. 2566

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน

(ผู้อ่าน 76 คน)

วันที่ 15 มี.ค. 2566

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 5 - 6

(ผู้อ่าน 77 คน)

วันที่ 9 มี.ค. 2566

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 7-8

(ผู้อ่าน 56 คน)

วันที่ 22 ก.พ. 2566

ขยายเขตน้ำประปา หมู่ที่ 2

(ผู้อ่าน 56 คน)

วันที่ 26 ม.ค. 2566

กีฬาสัมพัธ์บุญทันเกมส์ พ.ศ.2566

(ผู้อ่าน 35 คน)

วันที่ 10 ส.ค. 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

(ผู้อ่าน 122 คน)

วันที่ 29 มิ.ย. 2565

Present กิจกรรมโครง Zero Waste โดยผ่านทางระบบ Zoom

(ผู้อ่าน 152 คน)

วันที่ 1 เม.ย. 2565

พิธีฉลองอุโบสถวัดคลองเจริญธรรมิกาวาส

(ผู้อ่าน 140 คน)

วันที่ 4 ก.พ. 2565

การคัดแยกขยะ

(ผู้อ่าน 141 คน)

วันที่ 12 ม.ค. 2565

ลงพื้นฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านคลองเจริญ

(ผู้อ่าน 215 คน)

วันที่ 10 ม.ค. 2565

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านแสงอรุณ

(ผู้อ่าน 184 คน)

วันที่ 5 ม.ค. 2565

ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อรื่น บุญคุ้ม

(ผู้อ่าน 194 คน)

วันที่ 23 ธ.ค. 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4

(ผู้อ่าน 219 คน)

วันที่ 21 ต.ค. 2564

มอบถุงยังชีพผู้กักตัว 14 วัน จำนวน 1 ชุด

(ผู้อ่าน 217 คน)

วันที่ 20 ต.ค. 2564

โครงการหนึ่งตำบล OTOP เด่น ตำบลบุญทัน

(ผู้อ่าน 229 คน)

วันที่ 14 ต.ค. 2564

ตรวจเช็คถังดับเพลิง

(ผู้อ่าน 211 คน)

วันที่ 17 ก.ย. 2564

มอบสวัสดิการเสียชีวิต(พวงหรีด)

(ผู้อ่าน 227 คน)

วันที่ 3 ก.ย. 2564

โครงการ ลงหินคลุกสาย วัดป่าภูซาง

(ผู้อ่าน 226 คน)

วันที่ 16 ส.ค. 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

(ผู้อ่าน 211 คน)

วันที่ 10 ส.ค. 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

(ผู้อ่าน 218 คน)

วันที่ 6 ก.พ. 2563

โครงสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่

(ผู้อ่าน 440 คน)

วันที่ 11 ม.ค. 2563

วันเด็กแห่งชาติ

(ผู้อ่าน 405 คน)

วันที่ 20 ธ.ค. 2562

พีธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

(ผู้อ่าน 360 คน)

วันที่ 19 ก.ย. 2562

โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ

(ผู้อ่าน 443 คน)

วันที่ 24 ก.ย. 2561

โครงการอบรมและปฏิบัติธรรม

(ผู้อ่าน 410 คน)

วันที่ 5 เม.ย. 2561

พิธีเปิดงานรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย

(ผู้อ่าน 567 คน)

No results found

เลื่อนลง