โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
NO GlFT Policy
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการชลประทานหนองบัวลำภูจัดหารือ เรื่องการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ และอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่


วันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร กองช่าง เทศบาลตำบลบุญทัน ร่วมกับโครงการชลประทานหนองบัวลำภูจัดหารือ เรื่องการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ และอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ม. 5,6,7 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู