โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
NO GlFT Policy
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายฉรัณ  สุทธิ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
 
  นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน  
 
     
ว่าง   ว่าง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบุญท   รองนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
 
     
ว่าง   ว่าง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
 
   
  นายฉรัณ  สุทธิ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
  ปลัดเทศบาลตำบลบุญทัน  
  เบอร์โทร 095-6709185  
     
นางสาวอารีพร  อรุณศรี นายฉรัณ  สุทธิ นายปริญญา  เพียแก่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 061-5926591 โทร. 095-6709185 โทร.081-0519933
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 413008 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน