โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 30 กันยายน 2564 นายวิชิต เฉยบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริทรงธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันติธรรมพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนกพัฒนา จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบวัลำภู