โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 พ.ค. 2565    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะโดยขุดดินฝังกลบบ่อขยะ หมู่ 5 บ้านครองเจริญ 1
  29 เม.ย. 2565    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการอพทย์(ถุงมือการแพทย์/ยาฆ่าเชื้อชนิดผง/แอลกอฮอล์) 9
  29 เม.ย. 2565    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นต่างๆ) 1
  20 เม.ย. 2565    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ดีเซล,เบนซิน) 8
  19 เม.ย. 2565    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไม้กวาดทางมะพร้าว/ถุงดำ) 13
  19 เม.ย. 2565    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (ประเภทวัสดุก่อสร้าง)ข้อต่อ/ข้องอ/ท่อต่างๆ 13
  19 เม.ย. 2565    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษA4/แฟ้มต่างๆ) 12
  19 เม.ย. 2565    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา(ซื้อมิเตอร์น้ำประปา) 10 อัน 10
  19 เม.ย. 2565    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (ประเภทวัสดุก่อสร้าง) ข้อต่อ/ข้องอ/ท่อต่างๆ 5
  19 เม.ย. 2565    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 268351 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน