โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 สภา เทศบาลตำบลบุญทัน

นายทองพูล  ซื่อสัตย์ 
ประธานสภาเทศบาล
นายอุดม  จันทคูณ
รองประธานสภา
นายสุบันชัย  หงษี นายอุดม  จันทคูณ
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
นายวิโรจน์  เถาถาวงศ์ นายสุพิศ  พิลา
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
นายตุ๋ม  คำพรมมี นายวิษณุ  อาริภู
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
นายเสกสรรค์  บัวสด นายทองพูล  ซื่อสัตย์ 
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
นางสมคิด  ป้องมี นายชัยยุทธ  เศษรักษา
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
  นางทองอินทร์  แสงโพธิ์ นายคำไฮ  ลันรัตติยา
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 126273 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน