โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 
  ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและซัมเมอร์ส จำนวน 4 เครื่อง     ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮปั้นฝายดินกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 บริเวณนา นายพ่อทองจันทร์ มูลเพชร     ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮปั้นฝายดินกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 บริเวณนา นายกรวยชัย เพ็งธรรม      
 
 
   


โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข ประจำปี 2564 ...

เทศบาลตำบลบุญทัน ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ...

เปิดโครงการจิตอาสาป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรงติดต่อในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 10 ปี 2564...

ลงพื้นที่มองถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ...


โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข ประจำปี 2564 ...

เทศบาลตำบลบุญทัน ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ...

เปิดโครงการจิตอาสาป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรงติดต่อในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 10 ปี 2564...

ลงพื้นที่มองถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ...

ควบคุมโรค สถานที่กักตัวของผู้สัมผัส ผู้ป่วยติดเชื้อโควิท-19...

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564...

สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุญทัน ประจำปีงบประมาณ 2564...

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ภายใต้กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น...
 
 
20 พ.ค. 2564 แต่งตั้งคณะทำงานลดพลังงานของเทศบาลตำบลบุญทัน
6 พ.ค. 2564 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564)
5 พ.ค. 2564 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
5 พ.ค. 2564 การดำเนินการตามนโยบายบริรหารทรัพยากรบุคคล
5 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6 พ.ค. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จะดำเนินการการ...
29 เม.ย. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซ...
28 เม.ย. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนัก...
28 เม.ย. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำ...
26 เม.ย. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร...
18 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 171817 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน