โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 
  ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างใหม่     แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566      
 
 
 
   


โครงการพัฒนาผุ้ป้องกันอัคคีภัย เด็กติดในรถยนต์ และเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ...

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563...

โครงการฝึกอบรมปฎิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563...

โครงการพัฒนาศักยภาพงานกู้ชีพฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2563 ...


โครงการพัฒนาผุ้ป้องกันอัคคีภัย เด็กติดในรถยนต์ และเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ...

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563...

โครงการฝึกอบรมปฎิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563...

โครงการพัฒนาศักยภาพงานกู้ชีพฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2563 ...

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรเทศบาลตำบลบุญทัน (OD) ประจำปีงบประมาณ 2563...

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมุครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน...

โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ2563 ...
 
 
10 พ.ย. 2563 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างใหม่
19 ต.ค. 2563 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566
22 ก.ย. 2563 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ก.ย. 2563 ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่คิดค่าปรับ - เง...
21 ส.ค. 2563 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องทั...
21 ส.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญ...
23 เม.ย. 2563 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง...
14 เม.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ...
15 ม.ค. 2563 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป...
20 มี.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑/๘๐ คน ตอ...
18 ต.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
18 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 115494 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน