โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบฐานแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริทรงธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขะเปียกลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     การขอจดทะเบียนพาณิชย์      
 
 
   


โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภู...

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน...

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3...

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 5 - 6 ...


โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภู...

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน...

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3...

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 5 - 6 ...

งานป้องกันและบรรเทาสาธรณะภัย อปพร. รักษาความเรียบร้อยในงานบุญผะเหวด รำวงย้อนยุคเพื่อการกุศล...

งานป้องกันและบรรเทาสาธรณะภัย อปพร. รักษาความเรียบร้อยในงานบุญผะเหวด หมู่ที่ 4...

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ ...

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9...
 
 
14 มี.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเ...
8 มี.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขะเปียก...
1 มี.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม...
28 ก.พ. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมน...
24 ก.พ. 2566 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้...
21 ก.พ. 2566 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฌา...
11 ต.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป...
5 ต.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ...
30 ก.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อ...
28 ก.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร...
26 ก.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่...
18 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network ทต.บุญทัน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 366015 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน