โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
NO GlFT Policy
บริการออนไลน์ (e-service)
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตซอยบ้านพ่อธรรมน้อย ไปโรงเรียนบ้านคลองเจริญ ม.6 บ้านคลองเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      
 
 
   


โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก...

โครงการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง สุขภาพดี วิถีใหม่ Nem normal ...

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566...

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภู...


โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก...

โครงการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง สุขภาพดี วิถีใหม่ Nem normal ...

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566...

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภู...

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน...

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3...

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 5 - 6 ...

งานป้องกันและบรรเทาสาธรณะภัย อปพร. รักษาความเรียบร้อยในงานบุญผะเหวด รำวงย้อนยุคเพื่อการกุศล...
 
 
12 ก.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา ...
5 ก.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้...
4 ก.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน...
4 ก.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่องประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนค...
1 ก.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกร...
31 ส.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม...
11 ต.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป...
5 ต.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ...
30 ก.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อ...
28 ก.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร...
26 ก.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่...
18 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network ทต.บุญทัน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 389313 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน