โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 
  ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้     ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลตำบลบุญทัน 2563      
 
 
 
   


โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ2563 ...

ปฐมนิเทศพนักงานจ้างที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2563...

ทำบุญตักบาตรขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริทรงธรรม ...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ...


โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ2563 ...

ปฐมนิเทศพนักงานจ้างที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2563...

ทำบุญตักบาตรขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริทรงธรรม ...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ...

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบุญทัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญทัน มองสวัสดิการการเสียชีวิตให้แก่ครองครัว แม่กองสี พะลาหลง (ผู้วายชนม์)...

นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน ร่วมกับสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เดินทางไปให้กำลังใจประชาชน หมู่ที่ 5,7,8 ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด...

นายกเทศมนตรีตำบลบูญทัน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอสุวรรณคูหา มามอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย...

กิจกรรมความสะอาดภายในสำนักงานและพื้นรอบๆเทศบาลตำบลบุญทัน เพื่อลดการสะสมเชื้อโรค ให้ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการในสถานการณ์โควิด 19 ระบาด...
 
 
31 ก.ค. 2563 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้
30 ก.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้อง...
30 มิ.ย. 2563 ประกรมป่าไม้
18 พ.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง
14 พ.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร...
30 เม.ย. 2563 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
23 เม.ย. 2563 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง...
14 เม.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ...
15 ม.ค. 2563 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป...
20 มี.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑/๘๐ คน ตอ...
18 ต.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
18 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100364 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน