โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 
  ประกาศเทศบาลบุญทัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายไร่พ่อใหม่-ไปภูหมากแ ๖ บ้านคลองเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายไร่แม่ต่ายไปภูชางใหญ่ หมู่ที่ ๘ ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน บ้านโคกนกสาริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายป่ายูคาไปวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้าน ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน คลองเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      
 
 
   


ลงพื้นที่ดูพิกัดจุดลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ลงพื้นที่เพื่อยืนยันความพร้อม โครงการฝายชะลอน้ำ ห้วยบุญทัน หมู่ที่ 2...

โครงการชลประทานหนองบัวลำภูจัดหารือ เรื่องการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ และอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่...

โครงการลงหินคลุกสายตาน้ำเขื่อนคลองเจริญ ไปนาริวหนัง หมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ...


ลงพื้นที่ดูพิกัดจุดลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ลงพื้นที่เพื่อยืนยันความพร้อม โครงการฝายชะลอน้ำ ห้วยบุญทัน หมู่ที่ 2...

โครงการชลประทานหนองบัวลำภูจัดหารือ เรื่องการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ และอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่...

โครงการลงหินคลุกสายตาน้ำเขื่อนคลองเจริญ ไปนาริวหนัง หมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ...

ร่วมงานเฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

สัมมนาการจัดการขยะที่ต้นทาง และรับรางวัลสำหรับชุมชนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565...

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1...

มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลบุญทัน...
 
 
25 พ.ย. 2565 ประกาศเทศบาลบุญทัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน...
25 พ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสา...
25 พ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายป่า...
25 พ.ย. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงกา...
25 พ.ย. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำ...
25 พ.ย. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อ...
11 ต.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป...
5 ต.ค. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ...
30 ก.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อ...
28 ก.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร...
26 ก.ย. 2565 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่...
18 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network ทต.บุญทัน
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 316962 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน