โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายวิชิต เฉยบุญเรือง  
  นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
โทร. 063-8928945
 
 
นายสุดธนู แสนคำ   นายอุดม จันทคูณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
โทร. 095-1691437
  รองนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
โทร. 089-5305313
 
นายเสกสรรค์  บัวสด   นายวิโรจน์ เถาถาวงค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
โทร. 085-7808466
  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
โทร. 093-4818336
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 360838 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน