โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายสมหมาย  ศรีบุรินทร์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน  
 
นายสาคร  เหลาเกตุ   นายนรินทร์  กว้างขวาง
รองนายกเทศบาลมนตรี   รองนายกเทศมนตรี
 
นายสมพงษ์  รัตนวงษ์   นายทองจันทร์  มูลเพชร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100244 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน