โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

 


   
  นางสาวมาลาศรี  วงษ์ดี  
 

ปลัดเทศบาลตำบลเก่ากลอย รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบุญทัน
โทร. 091-8631059

 
นางสาวศรัณญากร  พวงไพวัน นายฉรัณ  สุทธิ จ่าเอกธนกฤต  แสงจันทร์ นางวรพรรณ  อุทาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 091-8629915
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 095-6709185
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 062-1701195
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
โทร. 095-6647524
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 191250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน