โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

 


   
  นางสาวศรัณญากร   พวงไพวัน  
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
 
นางสาวศรัณญากร  พวงไพวัน นายฉรัณ   สุทธิ นางงวรพรรณ  อุทาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 143545 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน