โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 พ.ค. 2565    ประกาศใช้คู้มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 5
  28 ธ.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาร 2565 118
  23 ธ.ค. 2564    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 104
  1 ธ.ค. 2564    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 104
  26 ต.ค. 2564    ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 121
  26 ต.ค. 2564    ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 126
  26 ต.ค. 2564    โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 113
  26 ต.ค. 2564    ขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2565 115
  15 ต.ค. 2564    ประกาศใข้เทญญัติการควบคุมสถานประกอบกิจการรับซื้อหรือสะสมยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)หรือยางแผ่น พ.ศ 2564 71
  28 ก.ย. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 7 - 8 ตำบลบุญทัน 97

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 268245 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน