โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ม.ค. 2564    ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 5
  10 พ.ย. 2563    ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างใหม่ 27
  19 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566 25
  22 ก.ย. 2563    ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 225
  1 ก.ย. 2563    ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่คิดค่าปรับ - เงินเพิ่ม 43
  21 ส.ค. 2563    ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องทัน 38
  21 ส.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2563) 48
  19 ส.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 29
  31 ก.ค. 2563    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ 36
  30 ก.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 167

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 125506 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน