โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน รายชื่อผู้ขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ตามที่เทศบาลตำบลบุญทัน  โดยนายวิชิต  เฉยบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน  มอบหมายให้  นายวัชระ วงษ์ชู  นักพัฒนาชุมชน  ออกพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนของคนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุญทัน เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการและทาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)ได้โอนเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน  2564 เรียบร้อยแล้ว