โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เดือนตุลาคม


วันที่ 8 กันยายน 2564 นายวิชิต  เฉยบุญเรือง  นายกเทศมนตรี มอบให้ สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบุญทัน  จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ณ เทศบาลตำบลบุญทัน  อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู