โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)ตามแนวทางหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด 19


วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายวิชิต  เฉยบุญเรือง  นายกเทศมนตรี  มอบหมายให้ นายสุดธนู  แสนคำ รองนายกเทศมนตรี  และนางสาวศรัณญากร  พวงไพวัน  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด  เข้าร่วม ประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)ตามแนวทางหมู่บ้านสีฟ้า  ปลอดโควิด 19 ณ เทศบาลตำบลบุญทัน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู