โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5


วันที่ 7 เมษายน 2565 นายสุดธนู แสนคำ นายอุดม จันทคูณ รองนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน นางสาวมาบาศรี วงษ์ดี ปลัดเทศบาลเก่ากลอย รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบุญทัน สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลบุญทัน ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ณ เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู