โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่ดูพิกัดจุดลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 29  สิงหาคม  2565  นายวิชิต  เฉยบุญเรือง  นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน  คณะผู้บริหาร   กองช่างเทศบาลตำบลบุญทัน  ลงพื้นที่ดูพิกัดจุดลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.โครงการแหล่งท่องเที่ยวโดยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบนวัตกรรม รหัส 07020018 จุดที่ 1 ม.4,9,5

2.โครงการแหล่งท่องเที่ยวโดยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบนวัตกรรม รหัส 07020018 จุดที่ 3 ม.5,6