โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบุญทัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญทัน มองสวัสดิการการเสียชีวิตให้แก่ครองครัว แม่กองสี พะลาหลง (ผู้วายชนม์)


นายสมหมาย  ศณีบุรินทร์  นายกเทศมนตรี  พร้อมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบุญทัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญทัน  มองสวัสดิการการเสียชีวิตให้แก่ครองครัว  แม่กองสี  พะลาหลง (ผู้วายชนม์) วันที่ 26 พฤษภาคม  2563 ณ.บ้านครองเจริญ  ตำบลบุญทัน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู