โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่รับการกักตัว 14 วัน จำนวน 6 ราย ณ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายวิชิต เฉยบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน นางสาวศรัณญากร พวงไพวัน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย นายบุญปอง จันดาแพง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 นายสมพงษ์ แสงโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่รับการกักตัว 14 วัน จำนวน 6 ราย ณ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019