โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุม อปพร. เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พักคอย อ.สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายวิชิต เฉยบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน ประธานเปิดประชุม อปพร. เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พักคอย อ.สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ.ตลาดสดเทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู