โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565) 8
  1 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 6
  23 ก.พ. 2565    แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 62
  23 ก.พ. 2565    แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 45
  2 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 ) 39
  30 ก.ย. 2563    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 39
  30 ก.ย. 2563    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 40
  30 ก.ย. 2563    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 39
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 268223 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน